• Play the video
Naročilo merilnika
Naprej

Naložite aplikacijo

Zakaj je potrebno voditi dnevnik samokontrole?

 

Beleženje rezultatov opravljenih meritev, okoliščin, ki vplivajo na izmerjene vrednosti in odmerkov zdravil oziroma inzulina, če se zdravite z njim, je namenjeno pridobivanju izkušenj o samovodenju sladkorne bolezni.

Zdravniku in medicinski sestri edukatorki pa je dnevnik v pomoč pri vrednotenju uspešnosti zdravljenja, primernosti odmerkov zdravil, oceni vaše sposobnosti odločanja in pravilnega ukrepanja pri samovodenju sladkorne bolezni.

Skrbno zbrani podatki dnevnika in pogovor z zdravstvenim delavcem vam bo v pomoč pri skupnem načrtovanju nadaljnjih terapevtskih ukrepov.

Dnevnik samokontrole lahko vodite ročno ali z aplikacijo na pametnem telefonu.

Več o samokontroli sladkorne bolezni si lahko preberete tukaj.

Ascensia, logotip Ascensia Diabetes Care, Contour, Microlet, Glucofacts, logotip No Coding (Brez kodiranja) in Second-Chance so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke družbe Ascensia Diabetes Care Holdings AG. 

© Avtorske pravice 2024 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Vse pravice pridržane.

Apple in logotip Apple sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah. App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc. Google Play in logotip Google Play sta blagovni znamki družbe Google Inc. Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., zato gre pri kakršnikoli uporabi teh znamk s strani družbe Ascensia Diabetes Care za uporabo pod licenco. Vse druge blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov. 

Datum priprave: marec 2016. Šifra: G.DC.12.2015.37524